2020. - objekt nije dostupan za rezervacije (objekt je rezerviran na višegodišnji period)

Info & kontakt:

Holiday park Macola ***

Grabovac 101

Email: holidaypark.macola@gmail.com 


Kapacitet:

Apartman *** 1/2+2

Apartman *** 1/2+2

Apartman *** 1/2+2

Apartman *** 1/2+2

Apartman *** 1/2+2

Apartman *** 1/2+2

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE