Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova utvrđuje se poreznim rješenjem, kojeg donosi nadležna ispostava Porezne uprave prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika – građanina.

Godišnji paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se tromjesečno, do kraja svakog tromjesečja, u visini 1/4 godišnjega paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, odnosno razmjerno broju tromjesečja za koji se obveza utvrđuje. Dakle, rokovi plaćanja godišnjeg paušalnog poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak za pružanje usluga građana u domaćinstvu su sljedeći:
⇒ za I. tromjesečje najkasnije do 31. ožujka,
⇒ za II. tromjesečje najkasnije do 30. lipnja,
⇒ za III. tromjesečje najkasnije do 30. rujna i
⇒ za IV. tromjesečje najkasnije do 31. prosinca.
Paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak plaća se u korist računa poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak grada/općine prema prebivalištu ili uobičajenom boravištu poreznog obveznika.

 

RAKOVICA

Račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak općine Rakovica
IBAN:
HR37 1001 0051 7365 1200 1
Model: HR68
Poziv na broj: 1511-OIB

 

Prema Odluci Općine Rakovica iznos godišnjeg paušala od 2019. godine iznosi 278,00 kn po krevetu ili smještajnoj jedinici u kampovima, kamp odmorištu i
smještajnoj jedinici u robinzonskom turizmu, u svim naseljima Općine Rakovica u kojima se obavlja djelatnost iznajmljivanja i smještaja u turizmu, a uvećava se za 8 % prireza, u konačnici paušalni porez na dohodak i prirez porezu na dohodak iznosi 300,24 kn/krevetu (glavnom, na pomoćne se ne plaća).

Odluka o visini paušalnog poreza

 

SABORSKO

 

Račun poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak općine Saborsko
IBAN:
HR96 1001 0051 7378 1200 0
Model: HR68
Poziv na broj: 1511-OIB

Prema Odluci Općine Saborsko  iznos godišnjeg paušala od 2019. godine iznosi 150,00 kn  po krevetu ili smještajnoj jedinici u kampovima i smještajnoj jedinici u robinzonskom turizmu, u svim naseljima Općine Saborsko u kojima se obavlja djelatnost  iznajmljivanja i smještaja u turizmu

 

X
X