[FZOEU] Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije u turizmu fizičkim osobama građanima i OPG-ovima

Na natječaj se mogu prijaviti privatni iznajmljivači i OPG-ovi u turizmu!

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je 30. rujna 2020. godine Javni poziv za sufinanciranje korištenja obnovljivih izvora energije (fotonaponskih sustava) u turizmu fizičkim osobama građanima – registriranim iznajmljivačima i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima registriranim za pružanje ugostiteljskih usluga, za postavljanje jedne (1) nove fotonaponske elektrane za proizvodnju električne energije za vlastite potrebe, u samostalnom ili mrežnom radu, u postojeće građevine u Republici Hrvatskoj.

Raspoloživa sredstva Fonda po Pozivu iznose 7.000.000,00 kn.

Opravdani troškovi:

  • Nabave i ugradnje nove fotonaponske elektrane te
  • Stručnog nadzora

nastali nakon objave poziva 30. rujna 2020. godine. PDV je opravdani trošak ukoliko nije nadoknadiv.

Prijava se podnosi na www.fzoeu.hr u “e-prijava”. Podaci prijave mogu se upisivati i dokumenti spremati (.pdf zapis) u “e-prijave” od 1. studenog 2020. godine. Prijave se mogu podnositi od 23. studenog 2020. godine u 9:00 sati.

 

Dokumenti:

Javni poziv_FNE_turizam 2020.
Obrazac izjave_fne_turizam_2020_v1

 

X
COVID 19 - INFORMACIJE