Doneseni Pravilnici koji reguliraju naplatu turističke pristojbe i turističke članarine

Donesenim Pravilnicima privatni iznajmljivači oslobođeni su plaćanja 50% iznosa turističke pristojbe i turističke članarine za glavne krevete te 100% iznosa za pomoćne krevete.

Ministarstvo turizma i sporta donijelo je tri pravilnika koji reguliraju naplatu turističke pristojbe i turističke članarine. Pravilnici su objavljeni u Narodnim novinama 09.06.2021., a iste donosimo u nastavku:

  1. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1224.html) koji na snagu stupa s današnjim danom,
  2. Pravilnik o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine za osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu i na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i o obrascima turističkih zajednica za plaćanje članarine turističkoj zajednici (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1226.html) koji na snagu stupa s današnjim danom.
  3. Pravilnik o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe za osobe koje koriste uslugu noćenja na plovnom objektu nautičkog turizma (nautičari) (https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2021_06_64_1225.html) koji na snagu stupa s danom 17.06.2021.,

Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja turističke pristojbe u 2021. i Pravilnikom o dopuni Pravilnika o godišnjem paušalnom iznosu članarine, osobe koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, oslobođene su plaćanja 50%  iznosa paušala turističke pristojbe i članarine za glavne te 100% iznosa za pomoćne krevete.

Iznos turističke pristojbe u 2021. po krevetu za područje Općine Rakovica = 175,00 kn / glavni krevet, a na pomoćne se ne plaća.
Iznos turističke članarine u 2021. po krevetu za područje Općine Rakovica = 22,50 kn / glavni krevet, a na pomoćne se ne plaća.

Rokovi plaćanja su: 31.07., 31.08. i 30.09.

 

Oslobođenje od plaćanja turističke pristojbe u 2021. ostvaruju osobe koje su zadovoljile sve navedene uvjete:

  1. Utvrdile prestanak pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu ili na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu najkasnije do 09.06.2021.

*U slučaju osoba koje su odjavile dio kapaciteta najkasnije do 09.06.2021. oslobođenje plaćanja odnosi se na odjavljene smještajne jedinice

2. Nisu imale evidentirano niti jedno noćenje u 2021.

3. U eVisitoru do 25.6.2021. nemaju evidentirano dugovanje veće od 20 kn.

Osobe koje u roku od 15 dana od dana stupanja Pravilnika na snagu, odnosno do 25.06.2021., podmire sve ranije obveze, ostvaruju pravo na oslobođenje plaćanja turističke pristojbe u 2021.

 

Nakon navedenog perioda i usklade podataka, točnije 29.06.2021. bit će pokrenut obračun paušalne turističke pristojbe.
Za sva pitanja možete nam se obratiti na mail tajnica@plitvickedoline.hr ili broj telefona 784-450.

X
COVID 19 - INFORMACIJE