“Bed&Bike” za smještajne objekte na području Karlovačke županije

Karlovačka županija je uz sufinanciranje Ministarstva turizma i sporta napravila Pravilnik o standardu kvalitete Bed & bike za smještajne kapacitete koji su namijenjeni cikloturistima. U okviru tog projekta je sačinjena i standardizacija te proizvedene oznake koje su uručene turističkim iznajmljivačima koji su zadovoljili standarde. Ukupno je u prvom krugu na području Karlovačke županije dodijeljeno 17 oznaka. Prijave su i dalje otvorene te ovim putem pozivamo sve zainteresirane da se prijave.

Pravo nošenja i korištenja posebne oznake standarda „Bed&Bike“ smještajni ugostiteljski objekti stječu ispunjavanjem uvjeta koji proizlaze iz Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti, odgovarajućeg pravilnika o razvrstavanju i kategorizaciji s obzirom na vrstu ugostiteljskog objekta te o standardima kvalitete propisanih gore navedenim Pravilnikom.

Prijavu za dodjelu bed&bike oznake i samoprocjenu možete učiniti online klikom na link PRIJAVNI OBRAZAC.

 

Izgled oznake:

 

Smještajni objekti iz kategorije privatnog smještaja s područja Plitvičkih dolina koji nose navedenu oznaku:

X
COVID 19 - INFORMACIJE