Sukladno odredbama Zakona o zaštiti potrošača iznajmljivači su dužni:

  • omogućiti gostima podnošenje pisanih prigovora bilo u objektu u kojem se pružaju usluge smještaja, ili putem pošte, telefaks uređaja ili elektroničkom poštom, vidno istaknuti obavijest o načinu podnošenja pisanih prigovora
  • odgovoriti gost u roku od 15 dana od dana zaprimljenog prigovora
  • voditi i čuvati pisanu evidenciju prigovora gostiju, najmanje godinu dana od dana primitka prigovora.

 

Obavijest o načinu podnošenju pisanih prigovora

Notice on filling written complaints

Evidencija pisanih prigovora