TURISTIČKA ZAJEDNICA OPĆINE RAKOVICA

Rakovica 6, 47 245 Rakovica, Hrvatska
tel: ++385 (0)47 784 450
fax: ++385 (0)47 784 039

e mail:

Mira Špoljarić, direktorica Turističkog ureda

info@rakovica.hr

Kristina Špehar, administrativni referent

 tz.rakovica@gmail.com