Rakovica - Plitvičke doline

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija ostvaruje se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13) i Zakonom o izmjenama i dopunama zakona o pravu na pristup informacijama (NN 85/15.). Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak (NN 15/14).

Zakonom se propisuju i načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama. Cilj zakona je omogućiti i osigurati informaciju fizičkim i pravnim osobama putem otvorenosti i javnosti djelovanja tijela javne vlasti, sukladno zakonu.

Pravo na informaciju ostvaruje se podnošenjem zahtjeva Turističkoj zajednici Općine Rakovica. Ukoliko se zahtjev podnosi pisanim putem, potrebno je ispuniti Obrazac zahtjeva za pristup informacijama i dostaviti ga na jedan od sljedećih načina:

  1. pisanim putem na adresu: Turistička zajednica općine Rakovica, Rakovica 32, 47 245 Rakovica,
  2. putem elektroničke pošte na email: tajnica@plitvickedoline.hr
  3. osobno donijeti u Turistički ured Turističke zajednice Općine Rakovica, radnim danom od 7:00 do 15:00 sati.

Prilikom podnošenja zahtjeva nije potrebno platiti dodatnu naknadu uz obrazac. Turistička zajednica općine Rakovica kod dostavljanja Zahtjeva postupa u rokovima određenim Zakonom i izmjenama zakona.

OBRASCI:

Zahtjev za pristup informacijama (doc)
Zahtjev za pristup informacijama (pdf)
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija (doc)
Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije (doc)

 

ZAKONI I PROPISI:

Zakon o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13); izmjene i dopune Zakona (“Narodne novine” broj 85/2015.)

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14); ispravak kriterija (NN 15/14.)

 

KONTAKT OSOBA:

Mira Špoljarić, tel: +385 47 784 450

Kristina Špehar, tel: +385 47 784 450