Josip Bićanić, Čatrnja 150 A - Rooms Vuk

Osnovne informacije i kontakt:

Room Vuk ***

Čatrnja 150 A

tel: 047 782 087

e-mail: jbicanicatrnja@gmail.com

Sezona: 01.01.-31.12.


Kapacitet:

Soba *** 1/3